Profil spoločnosti   |   Fotogaléria   |   Prenájom debnenia   |   Kontakt
ImexBau, s.r.o.

V roku 2008 sme rozdelili aktivity spoločnosti na investičnú a stavebnú a preto vznikla spoločnosť ImexBau, s.r.o., ako reakcia na požiadavky väčších a renomovaných stavebných spoločnosti na personálne obsadenie svojich stavebných projektov. Zamestnávame skúsených pracovníkov, profesie zamerané na realizáciu dopravných a inžinierskych stavieb. Profesne sa spoločnosť vyprofilovala do troch skupín.
Stavebne tesárske práce: montáž debnení, podporných skruží, klasické tesárske práce.
Železiarske práce : uloženie betonárskej výstuže, montáž armokošov, betonáže.
Pomocne stavebné práce: práce na kanalizačných a demolačných akciách.
Pracovné skupiny v počte 4-6 ľudí sú plne mobilné, vybavené všetkými požadovanými prostriedkami BOZP, ručným náradím podľa profesie. Pri vačších projektoch z vyšším počtom zamestnancov je na stavbu vyslaný technik-koordinátor, ktorý komunikuje a usmerňuje pracovníkov podľa potreby objednávateľa. 


Montáž systémového debnenia
DOKA, PERI, ISD-NOE
Stavebne tesárske práce
Montáž debnenia, podporných skruží, výroba foriem.
Železobetonárske práce
Uloženie betonárskej výstuže, montáž armokošov, betonáže.© 2008 - 2014 ImexBau, s.r.o.